Srednjovjekovna Dubica : orisi grada na obalama rijeke Une / Hrvoje Kekez i Krešimir Regan
Srednjovjekovna Dubica : orisi grada na obalama rijeke Une / Hrvoje Kekez i Krešimir Regan