Knjižnica Hrvatskoga sabora

Knjižnica Hrvatskoga sabora osnovana je 1861. godine. Djeluje kao zasebna jedinica u okviru Tajništva Sabora te pruža usluge zastupnicima, radnim tijelima i djelatnicima Stručne službe Sabora.

Knjižnica prikuplja, izgrađuje i organizira zbirku knjižnične građe te u tu svrhu obavlja poslove selekcije, nabave, obrade i davanja na korištenje građe; izrađuje, održava i razvija knjižnične baze podataka, izrađuje informacijska pomagala – biltene prinova, bibliografije, pojmovnik Eurovoc.

Osim toga pruža informacijske usluge, provodi tematska pretraživanja te uređuje i održava sadržaj i informacije u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Knjižnice.

U okviru suradnje s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), Knjižnica surađuje i razmjenjuje informacije s ostalim parlamentarnim službama u Europi i svijetu. Također je i članica Sekcije za parlamentarne knjižnice i istraživačke servise Međunarodne federacije knjižničarskih društava (IFLA).

Adresa

Trg sv. Marka 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4569 589
Faks: +385 1 6303 478
e-mail: [email protected]

Voditeljica

mr. sc. Branka Martinčić
Telefon: +385 1 4569 589
e-mail: [email protected]

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak: 8.30 - 16.30
za vrijeme zasjedanja Hrvatskoga sabora: od 8.30 do završetka zasjedanja, a najkasnije do 19.30

Lokacija

Knjižnica se nalazi u prizemlju zgrade Hrvatskoga sabora, neposredno kraj ulaza iz Opatičke ulice br. 1