Uokvirivanje nacije i kolektivni identiteti : politički rituali i kultura sjećanja na traume 20. stoljeća u Hrvatskoj / uredili Vjeran Pavlaković, Davor Pauković i Nikolina Židek
Uokvirivanje nacije i kolektivni identiteti : politički rituali i kultura sjećanja na traume 20. stoljeća u Hrvatskoj / uredili Vjeran Pavlaković, Davor Pauković i Nikolina Židek