Srbija i Albanci : pregled srpske politike prema Albancima od 1878. do 1989. godine / Ljubica Štefan
Srbija i Albanci : pregled srpske politike prema Albancima od 1878. do 1989. godine / Ljubica Štefan