Dnevnik / Maksimilijan Vrhovac, latinski tekst preveli na hrvatski jezik i bilješkama popratili Metod Hrg i Josip Kolanović
Dnevnik / Maksimilijan Vrhovac, latinski tekst preveli na hrvatski jezik i bilješkama popratili Metod Hrg i Josip Kolanović
Sadrži