Europa i nacionalizam : nacionalni identitet naspram nacionalnoj netrpeljivosti : međunarodni simpozij, Korčula, 21.-28. 9. 1998. / uredili Carole Hodge i Mladen Grbin
Europa i nacionalizam : nacionalni identitet naspram nacionalnoj netrpeljivosti : međunarodni simpozij, Korčula, 21.-28. 9. 1998. / uredili Carole Hodge i Mladen Grbin