Turizam i transformacije : hrvatska strana Jadrana : iz tranzicijskog kaosa prema društvu znanja, rada i kulture / Darko Vlahović
Turizam i transformacije : hrvatska strana Jadrana : iz tranzicijskog kaosa prema društvu znanja, rada i kulture / Darko Vlahović