Sv. 1 : Od praopćine do ranokršćanske velecrkve / Karl Baus, s njemačkog preveli Josip Ritig, Vjekoslav Bajsić
Sv. 1 : Od praopćine do ranokršćanske velecrkve / Karl Baus, s njemačkog preveli Josip Ritig, Vjekoslav Bajsić