Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / uredili Alan Uzelac, Jasnica Garašić, Aleksandra Maganić
Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / uredili Alan Uzelac, Jasnica Garašić, Aleksandra Maganić