Prezidencijalizacija političkih stranaka : komparativna analiza britanske Laburističke stranke, Španjolske socijalističke radničke stranke i Hrvatske demokratske zajednice / Dario Nikić Čakar
Prezidencijalizacija političkih stranaka : komparativna analiza britanske Laburističke stranke, Španjolske socijalističke radničke stranke i Hrvatske demokratske zajednice / Dario Nikić Čakar