Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige / Aleksandra Horvat, Daniela Živković
Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige / Aleksandra Horvat, Daniela Živković