7. gardijska brigada Hrvatske vojske Puma / [prijevod [sažetaka] Jasna Hižar, Jasmina Pešek ; obrada zemljovida Jozo Stanić ; obrada fotografija Stjepan Brigljević]
7. gardijska brigada Hrvatske vojske Puma / [prijevod [sažetaka] Jasna Hižar, Jasmina Pešek ; obrada zemljovida Jozo Stanić ; obrada fotografija Stjepan Brigljević]