110 godina Hrvatske seljačke stranke : zbornik radova [sa Znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem "110 godina Hrvatske seljačke stranke" održanog u Križevcima 11.-12. travnja 2014.] / [glavna urednica Romana Horvat]
110 godina Hrvatske seljačke stranke : zbornik radova [sa Znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem "110 godina Hrvatske seljačke stranke" održanog u Križevcima 11.-12. travnja 2014.] / [glavna urednica Romana Horvat]