Parnični postupak : praktični primjeri : primjeri tužbi i drugih podnesaka u parničnom postupku, s komentarom, napomenama uz praktične primjere, sudskom praksom i bilješkama / Ivan Jurić
Parnični postupak : praktični primjeri : primjeri tužbi i drugih podnesaka u parničnom postupku, s komentarom, napomenama uz praktične primjere, sudskom praksom i bilješkama / Ivan Jurić