Hrvatske povijesne ceste : Karolina Jozefina i Lujzijana : prometno-geografska studija o povezivanju kontinentalne i jadranske Hrvatske / Petar Feletar
Hrvatske povijesne ceste : Karolina Jozefina i Lujzijana : prometno-geografska studija o povezivanju kontinentalne i jadranske Hrvatske / Petar Feletar