Nestala naselja u Republici Hrvatskoj : povijesno-demografsko-antropološke perspektive / Vlatka Dugački, Lana Peternel, Filip Škiljan
Nestala naselja u Republici Hrvatskoj : povijesno-demografsko-antropološke perspektive / Vlatka Dugački, Lana Peternel, Filip Škiljan