Homo politicus : politička retorika u teoriji i praksi / Gabrijela Kišiček
Homo politicus : politička retorika u teoriji i praksi / Gabrijela Kišiček