Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima / priredio [i predgovor napisao] Mladen Žuvela
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima / priredio [i predgovor napisao] Mladen Žuvela