Rasprave o jednakosti polova / Džon Stjuart Mil i Herijeta Tejlor Mil, preveo Ranko Mastilović ; predgovor Daša Duhaček
Rasprave o jednakosti polova / Džon Stjuart Mil i Herijeta Tejlor Mil, preveo Ranko Mastilović ; predgovor Daša Duhaček