2 : Pečuh, 19. - 21. studenoga 1999.
2 : Pečuh, 19. - 21. studenoga 1999.