Nezavisna država Hrvatska : 1941.-1945. : zbornik radova / urednica Sabrina P. Ramet
Nezavisna država Hrvatska : 1941.-1945. : zbornik radova / urednica Sabrina P. Ramet