Sultanovi podanici : kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu / Suraiya Faroqhi
Sultanovi podanici : kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu / Suraiya Faroqhi