Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima : (autorski pročišćeni tekst Zakona) : napomene uz pojedine odredbe, kazalo prema člancima, opširno abecedno kazalo pojmova / [priredio] Mladen Žuvela
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima : (autorski pročišćeni tekst Zakona) : napomene uz pojedine odredbe, kazalo prema člancima, opširno abecedno kazalo pojmova / [priredio] Mladen Žuvela