Demokracija protiv države : Marx i makijavelistički moment : uz dodatak spisa "Divlja demokracija" i "Princip anarhije" / Miguel Abensour
Demokracija protiv države : Marx i makijavelistički moment : uz dodatak spisa "Divlja demokracija" i "Princip anarhije" / Miguel Abensour