Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi : komparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija / Miroslav Hroch
Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi : komparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija / Miroslav Hroch