Krvavi bošnjački izbori 22. svibnja 1897. / Ivan Jelić
Krvavi bošnjački izbori 22. svibnja 1897. / Ivan Jelić