Komentar zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela / Zlata Đurđević
Komentar zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela / Zlata Đurđević