Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji : prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskom / Tatjana Josipović
Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji : prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskom / Tatjana Josipović