Praksa rada kao znanstvena povijest : povijesno mišljenje kao kritika kriptofilozofijskog ustrojstva Marxove misli / Vanja Sutlić
Praksa rada kao znanstvena povijest : povijesno mišljenje kao kritika kriptofilozofijskog ustrojstva Marxove misli / Vanja Sutlić