Praktični biblijski leksikon / uz suradnju katoličkih i evangeličkih teologa priredio Anton Grabner-Haider
Praktični biblijski leksikon / uz suradnju katoličkih i evangeličkih teologa priredio Anton Grabner-Haider