Biskup Josip Juraj Strossmayer : nacionalizam i moderni katolicizam u Hrvatskoj / William Brooks Tomljanovich
Biskup Josip Juraj Strossmayer : nacionalizam i moderni katolicizam u Hrvatskoj / William Brooks Tomljanovich