Dalmacija u oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske raje : (1875-1878) / Julije Grabovac
Dalmacija u oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske raje : (1875-1878) / Julije Grabovac