Obrana Republike Hrvatske u normi i praksi / Pero Kovačević ... [et al.]
Obrana Republike Hrvatske u normi i praksi / Pero Kovačević ... [et al.]