Hrvatsko društvo - 25 godina nakon Vukovara '91. / uredili Dražen Živić, Mateo Žanić, Petar Macut
Hrvatsko društvo - 25 godina nakon Vukovara '91. / uredili Dražen Živić, Mateo Žanić, Petar Macut