Vukovar '91 : međunarodni odjeci i značaj / uredili Josip Jurčević, Dražen Živić, Bruna Esih
Vukovar '91 : međunarodni odjeci i značaj / uredili Josip Jurčević, Dražen Živić, Bruna Esih