Bijela knjiga Vlade Republike Hrvatske o suradnji s Međunarodnim sudom za kazneno gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije od godine 1991
Bijela knjiga Vlade Republike Hrvatske o suradnji s Međunarodnim sudom za kazneno gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije od godine 1991