Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika : [1967-1997] : građa za povijest Deklaracije / pripremila Jelena Hekman
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika : [1967-1997] : građa za povijest Deklaracije / pripremila Jelena Hekman