1 : Pečuh, 20. - 22. studenoga 1998.
1 : Pečuh, 20. - 22. studenoga 1998.